Pravidla užívání www stránek DAVO CAR

Majitelem a provozovatelem www stránek provozovaných na doméně davocar.cz (dále jen ("www stránky DAVO CAR") je společnost DAVO CAR, s.r.o., IČ: 27934799, se sídlem U Tvrze 669/40b, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále jen "DAVO CAR").


Obsah www stránek DAVO CAR jakož i jejich celkový vzhled jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), www stránky DAVO CAR dále obsahují též vyobrazení ochranných známek ve vlastnictví DAVO CAR. Jakékoliv užití www stránek DAVO CAR nebo jejich části jinak než v případech výslovně připuštěných zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu www stránek DAVO CAR nebo jejich charakteru.
 

DAVO CAR si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www stránek DAVO CAR. DAVO CAR neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu www stránek DAVO CAR. Celková aktualizace databáze vozidel se provádí denně. DAVO CAR neručí za aktuálnost nabídky vozidel na Internetu. Na dostupnost jednotlivých vozidel se informujte na infolince  +420 739 34 34 34 nebo se nás zeptejte prostřednictvím elektronického formuláře u karty vozidla.
 

Každý uživatel Internetu užívá www stránky DAVO CAR na vlastní riziko. DAVO CAR neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením na www stránky DAVO CAR a jejich užíváním a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. DAVO CAR nezaručuje nepřetržitost a funkčnost připojení k www stránkám DAVO CAR.
 

DAVO CAR neodpovídá ani nijak neručí za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím www stránek DAVO CAR, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. DAVO CAR dále neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na www stránkách DAVO CAR.
 

V případě poskytnutí osobních údajů DAVO CAR prostřednictvím elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek DAVO CAR uživatel souhlasí, aby DAVO CAR, s.r.o., IČ: 27934799, U Tvrze 669/40b, Malešice, 108 00 Praha 10, zpracovávalo manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči DAVO CAR odvolán na adrese info@davocar.cz.

Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.